The Force of SOLOS 2013

Bijdrage FCP: 24.999 euro

Stichting SOLOS is al vijf jaar lang een laagdrempelig cross-over platform op het gebied van kunst, cultuur, media, mode en educatie. Om inhoudelijke en artistieke vernieuwing van actieve cultuurparticipatie op lange termijn mogelijk te maken heeft de stichting The Force of SOLOS ontwikkeld. Het eerste onderdeel van het programma is een interactief multimediaal event waarbij in een speciaal ingeruimd pand vier wekenlang te zien is wat SOLOS tot nu toe heeft opgeleverd. In het tweede onderdeel worden in deze ruimte oude samenwerkingsverbanden versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet tussen jongeren en professionals door middel van netwerkbijeenkomsten, presentaties, lezingen en workshops. Tot slot vinden er diverse projecten voor bekende en onbekende jongeren plaats die gepresenteerd worden op locaties van de partners in de stad en op straat. Met dit programma worden de samenwerkingsprocessen en resultaten zichtbaar gemaakt, nieuw cultuurparticipatieaanbod gecreëerd en het netwerk met het professionele circuit vergroot.

 The Force of SOLOS 2013
Meest gelezen