Special Theater Road Show 2016

Stichting Special Arts bevordert dat mensen met een handicap aan kunst doen en hun artistieke talent ontwikkelen. In vier Nederlandse regio’s maakt de stichting met deelnemers van zorginstellingen en (kunst)locaties en samen met inwoners, lokale (amateurkunst)verenigingen, speciaal onderwijs en de gemeente een theater roadshow. Naast het opvoeren van de voorstelling op een vaste locatie, wordt ook aansluiting gezocht bij festivals. De voorstelling is een raamvertelling, waarbij het sprookje Sneeuwwitje het kader vormt voor een aantal andere verhalen. In het script, geschreven door Don Duyns, komen verschillende kunstvormen aan bod: toneel, muziek, zang, dans, beeldende kunst, houtbewerking en keramiek. Tenminste tweehonderd mensen met een handicap nemen deel aan dit project, voor in totaal duizend bezoekers. Van het hele proces wordt een beeldverslag en een handleiding gemaakt. Daarin staat beschreven hoe zorgorganisaties een dergelijke voorstelling kunnen maken.

Special Theater Road Show 2016
Meest gelezen