Sousveillance Summer School

Bijdrage FCP: 14.700 euro

In deze zomerweek ontwikkelen deelnemers nieuwe denkkaders en praktische skills rondom sousveillance. De initiatiefnemers van dit project gaan met dit initiatief op zoek naar een nieuwe invalshoek om het debat rond de datapraktijken van overheden, bedrijven en individuen aan te gaan. Men werkt hierbij samen met onder andere bibliotheek, hbo en universiteit. Om het evenement te promoten wordt er een drone avond georganiseerd waar mensen kennis delen rondom het bouwen, onderhouden en vliegen met drones. Vervolgens volgen geïnteresseerden workshops en lezingen van experts waarin zij kennismaken met het onderwerp en zich hierin verdiepen door hun eigen ervaringen te beschrijven. Tenslotte wordt onderzocht op welke manieren men zich kan wapenen tegen sousveillance. Men richt zich met de summerschool op studenten, young professionals, academici, hackers en kunstenaars.

Sousveillance Summer School
Meest gelezen