Raam Poëzie

Deelnemers worden in groepen ingedeeld waar gevorderde en beginnende dichters begeleiding krijgen van een professional. Een selectie van de gedichten komt in de huis-aan-huisbladen te staan en wordt verspreid via brochures. De inwoners van Delft kiezen vervolgens welke gedichten op de ramen komen. Tijdens de Nationale Gedichtendag 2016 worden deze gedichten onthuld. Het is de bedoeling dat alle gedichten worden gebundeld. In deze bundel wordt ook een wandelroute opgenomen met toeristische informatie. Dit project wil een impuls geven aan de taalkunst in de openbare ruimte. De verwachting is dat het enthousiasme voor taalkunst hierdoor groeit. De bundel kan de rondleidingen door Delft een nieuwe stimulans geven.

Raam Poëzie
Meest gelezen