POPUP

Speciaal voor jonge amateurpopmusici in Alkmaar wordt een nieuwe vorm van poponderwijs opgezet die beter aansluit bij de huidige behoeftes van deze doelgroep. Dit betekent dat er geen langlopende cursussen worden ontwikkeld, maar korte flexibele scholing en workshops die aansluiten bij de zelfstudie die veel amateurs via internet volgen. POPOP kan gezien worden als fysieke werkplaats waarin specifieke kennis wordt aangereikt ter ondersteuning van de online zelfstudie. Behalve de te volgen masterclasses en clinics kunnen de deelnemers ook coaching verwachten van professionele popmuzikanten, die zich aan het project hebben verbonden. Gelijkwaardigheid staat in deze samenwerking centraal. Bovendien dient het initiatief ook als ontmoetingsplek waar men ervaringen en kennis kan uitwisselen. Voor dit project wordt samengewerkt met diverse culturele instellingen in Alkmaar.

POPUP
Meest gelezen