Pop up Atelier van Licht

Stichting Atelier van Licht realiseert een aantal Pop-up Ateliers van Licht voor kinderen van drie tot veertien jaar, voor hun ouders en hun begeleiders. De stichting ontwerpt een collectie demontabele werkstations, waarmee in elke denkbare ruimte een interactieve lichttentoonstelling kan worden ingericht. Creatieve processen zoals kunstenaars en wetenschappers doormaken vormen de basis van de werkstations. Vrij onderzoek, experiment en verbeelding staan centraal. Een multidisciplinair team van gerenommeerde kunstenaars, natuurkundigen, ontwikkelingspsychologen, pedagogen en ontwerpers ontwerpt de werkstations en begeleidt het traject. De werkstations maken kinderen bewust van de basisprincipes van beeldend werken, vormgeving, onderzoek, experiment en verbeelding. Kinderen kunnen op deze manier op jonge leeftijd al volledig participeren en hun kunstzinnige talenten leren kennen en ontwikkelen. Studenten van pabo's en docentenopleidingen, kunstvakopleidingen, kunstvakdocenten en docenten beeldende vorming vormen een tweede doelgroep van dit project.

Pop up Atelier van Licht
Meest gelezen