Orient Connection

Bijdrage FCP: 24.999 euro

Orient Connection is een driejarig verdiepingsprogramma voor getalenteerde kinderen en jongeren met een dubbele culturele achtergrond, met nadruk op de Anatolische cultuur. In dit intensieve traject worden geselecteerde deelnemers door professionele docenten klaargestoomd voor Nederlandse dansacademies, conservatoria en podiumkunstinstellingen. Er wordt een breed scala aan zang-, dans- en dramavakken gegeven waarin Oosterse en Westerse stijlen samenkomen. Ook theoretische vakken als muziekgeschiedenis en muziekschrift maken deel uit van het programma. De deelnemers doen praktijkervaring op door verschillende voorstellingen per jaar te geven, waarbij zij ook productionele taken op zich nemen. Dankzij Orient Connection krijgen getalenteerde jongeren een kijkje in de keuken van de professional en zullen deze culturen meer vertegenwoordigd worden in het middelbaar en hoger onderwijs.

 Orient Connection
Meest gelezen