Ons Verhaal Voor De Toekomst

Om inwoners van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West via een laagdrempelig podium kennis te laten maken met de Andalusische cultuur en traditie heeft het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) een educatief kunstprogramma opgezet. Zo worden voor kinderen uit het basisonderwijs muzieklessen georganiseerd. Daarnaast kunnen middelbare scholieren en studenten lessen volgen op het gebied van spoken word en literatuur. Tot slot krijgen amateurs en professionals van alle leeftijden de kans elkaar in maandelijkse jamsessies te ontmoeten. Alle educatieve projecten worden afgesloten met een optreden of presentatie. Voor het AAO is dit project een middel om jong talent op te sporen, hen een podium te bieden en de Andalusische cultuur levend te houden.

 

Ons Verhaal Voor De Toekomst
Meest gelezen