On the road with Panama Pictures

Het gezelschap Panama Pictures initieert een uitgebreid traject dat speciaal gericht is op het scheppen. Geïnteresseerde dans- en circusamateurs worden samen met hun docenten begeleid bij het maken van eigen werk. Het doel is om professionals en amateurs met elkaar in contact te brengen met het oog op artistieke uitwisseling en kennisoverdracht. De amateurdansers en -acrobaten en hun docenten worden gestimuleerd om op een nieuwe manier met beweging om te gaan, zich los te maken van bekende vormen en op zoek te gaan naar een eigen handtekening.
De trajecten staan onder leiding van choreograaf Pia Meuthen en worden door haar en haar danser Andrea Beugger uitgevoerd. Aan bod komen: een voorstellingsbezoek, een masterclass en drie coachingsbijeenkomsten. Aan het einde van het creatieproces presenteren de jonge makers hun werk op een korte tournee langs diverse professionele podia.

On the road with Panama Pictures
Meest gelezen