Noord-Holland Biënnale 2016

De NHBNL is een manifestatie op het grensvlak van kunst en gebiedsontwikkeling waarin de stand van zaken binnen de Noord-Hollandse beeldende kunst getoond wordt, waarbij ‘de identiteit van Noord-Holland’ centraal staat. Titel en thema van deze zesde NHBNL is het wassende water dat onder andere in 1916 vanuit de Zuiderzee delen van Noord-Holland overspoelde; een ramp die de aanleiding was tot de bouw van de Afsluitdijk, die met ingang van 2016 wordt verhoogd en aangepast aan de toekomst. In de vorm van Pop-ups en vaste locaties heeft de Biënnale een meervoudige en flexibele vorm gekregen die de veelheid van de Noord-Hollandse kunst toont. De Pop-ups vinden vooral plaats in gebieden waar kunst- en culturele organisaties schaars zijn en komen dus naar de mensen toe. Binnen de eigen veilige omgeving brengen ze iets nieuws, wekken ze verbazing en nieuwsgierigheid.

Dankzij een bijdrage van het Fonds werd een filmpje gemaakt. Het filmpje laat de werking zien van het programmaonderdeel Kijken naar Kunst, op basis van de methodiek Visual Thinking Strategies (VTS).

Noord-Holland Biënnale 2016
Meest gelezen