MOLKE

Sinds het Europese melkquotum is afgeschaft gaan naar verwachting steeds minder bedrijven steeds meer melk produceren. Daardoor staat de continuïteit van veel melkveebedrijven - vaak al generaties lang in de familiebezit - onder druk. Met de voorstelling MOLKE markeert Stichting 5eKwartier deze maatschappelijke verandering. Niet in de studio maar in interactie met de boeren, in wisselwerking met het land. De artistieke focus ligt op muzikale kwaliteit en de dramatische zeggingskracht van het koor.
Met MOLKE voegt 5eKwartier een emotionele laag toe aan het maatschappelijke debat door onuitgesproken emoties vorm te geven en veel mensen actief te betrekken als verhalenverteller en als zanger in een groot projectkoor. Daarbij richt het project zich nadrukkelijk tot boeren én burgers. 5eKwartier denkt dat door deze productie een breed publiek zich kan identificeren met de keuzes waarvoor de boer staat.

MOLKE
Meest gelezen