MatchMaker

Bijdrage FCP: 5.000 euro

Bij productiehuis De Vaillant maken amateurpodiumkunstenaars uit de Haagse stadsdelen Centrum, Schilderswijk en Transvaal onder professionele begeleiding producties waarbij vernieuwing voorop staat. Om hen ook in aanraking te brengen met aanbod van culturele instellingen in overige delen van de stad worden acht trajecten op maat gemaakt. Een wijkpanel, bestaande uit diverse groeperingen en organisaties uit de wijk, selecteert professionele artiesten die geprogrammeerd staan in de schouwburg of een van de kleinkunsttheaters in Den Haag. Voorafgaand aan dit optreden volgen individuele amateurs en amateurgezelschappen, die een link hebben met het repertoire van deze artiest, workshops in de betreffende instelling. De werken die tijdens deze workshops worden gerepeteerd brengen de deelnemers tijdens het optreden van de professional ten gehore. In een nagesprek wordt besproken hoe het matchmaker principe kan worden uitgebreid.

MatchMaker
Meest gelezen