Lelydance

Het project ‘Lelydance’ van FlevoMeer Bibliotheek maakt onderdeel uit van het programma Lelykracht. Lelykracht is een innovatieve samenwerking tussen Welzijn, Sportbedrijf, FlevoMeer Bibliotheek en Kubus. De integrale programmering is gericht op de sociale cohesie en participatie van Lelystedelingen in een bruisend Lelystad. ‘Lelydance’ kent twee fases: een onderzoek- en ontwerpfase en een uitvoeringsfase. Eerst onderzoekt Lelykracht samen met georganiseerde en ongeorganiseerde (potentiële) dansamateurs wat ‘Lelydance’ zou kunnen worden. Dit gebeurt door middel van interviews en creatieve tafels, onder goede begeleiding en aangevuld met artistieke inspiratie. Een definitief scenario wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. De essentie van ‘Lelydance’ is het creatieve proces van in eerste instantie de (potentiële) amateurdansers en in tweede instantie de inwoners die willen helpen bij de productie. Lelydance zal uitmonden in een grootse productie in het stadshart, naar voorbeeld van The Passion: het gedanste verhaal van Lelystad.

Lelydance
Meest gelezen