Kwaliteitsverhoging amateur poppenspel in Nederland

Er zijn circa 17.350 mensen actief bezig met poppen- en objecttheater in Nederland. Veel van deze beoefenaars zijn echter vanuit eigen interesse en zonder opleiding hiermee begonnen. Het Haags Theaterhuis wil door middel van een verdiepende opleiding het niveau van de bestaande amateur- en semi-professionele poppenspelers verhogen en door het betrekken van professionele poppenspelers verbindingen slaan tussen professionals en amateurs. Hiermee hopen zij de kwaliteit van het poppenspel in Nederland beter te kunnen waarborgen en verhogen, waardoor er een betere ontvangst en waardering ontstaat voor deze kunstvorm.

Kwaliteitsverhoging amateur poppenspel in Nederland
Meest gelezen