Kunstenaar in Huis

In de periode 2017-2018 wil de kinderkunstlocatie De Vrijstaat een intensieve samenwerking aangaan met twee kunstenaars, die zich elk voor één jaar aan De Vrijstaat verbinden. Gedurende het jaar delen zij hun werk en hun werkproces met de bezoekers van De Vrijstaat. Het project ‘De Kunstenaar in Huis’ vervult een rol in het reguliere programma, maar wordt vooral ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. De Vrijstaat biedt de kunstenaar ook de ruimte om specifieke projecten te ontwikkelen met de (nieuwe) bewoners van Leidsche Rijn. Het gaat om projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de openbare ruimte en de verbondenheid van de bewoners met hun omgeving. Het project betrekt de bewoners uit Leidsche Rijn en in de directe omgeving van De Vrijstaat actief bij haar activiteiten. De Vrijstaat, de kunstenaars en de bewoners bouwen samen aan een inspirerende leefomgeving.

Kunstenaar in Huis
Meest gelezen