Klantgericht werken in het nieuwe stadsmuseum

Bijdrage FCP: 3.367 euro

Het Historisch Museum Haarlem transformeert zich tot een nieuw en uitgebreid stadsmuseum, dat een inspirerende ontmoetingsplaats en platform is voor jong en oud. Hierbij staan niet de objecten, maar de mensen centraal. Nieuwe samenwerkingsverbanden op allerlei niveaus, digitale activiteiten en een herindeling van het museum betekent een complexere werkomgeving. Dit vraagt meer professionaliteit van de vijftig vrijwilligers die de rol van baliemedewerker vervullen. Om hen bij te scholen biedt het museum haar vrijwilligers een vierdaagse training aan, die gericht is op gastheerschap, klantgerichtheid en (interne) communicatie. Hiervoor wordt een trainingsbureau ingeschakeld dat ervaring heeft met het trainen van vrijwilligers bij culturele instellingen. Dankzij dit project kunnen de vrijwilligers een sleutelrol vervullen in het samenbrengen van cultuur en samenleving.

 Klantgericht werken in het nieuwe stadsmuseum
Meest gelezen