In bosk fan minsken (een bos van mensen)

Het project ‘In bosk fan minsken’ (‘Een bos van mensen’) is ontwikkeld door het Friese theatergezelschap Tryater. Hiermee wil zij meer binding krijgen met haar achterban. Door middel van verdieping op de thema’s uit de familiekroniek Grûn wordt het publiek uitgenodigd een brug te slaan tussen de voorstelling en de eigen leefwereld. In het ‘In bosk fan minsken’ wordt hun familiegeschiedenis, stambomen en verhalen verbonden met de historie van Friesland. Het publiek geeft reactie en vat haar eigen verhalen in een kunstwerk. De resultaten komen uiteindelijk samen in een ‘bos van verhalen’, een installatie in de vorm van een 3-dimensionaal bos waar de bezoeker zich letterlijk in kan begeven. Deze zal getoond worden in een theatrale omgeving en vormt de basis voor een nieuwe voorstelling in 2018 (in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad).

In bosk fan minsken  (een bos van mensen)
Meest gelezen