I Kaisan Aail Jamana!?

Bijdrage FCP: 6.500 euro

Hindoestanen in Nederland en in Amsterdam-Zuidoost in het bijzonder leven op sociaal vlak vaak een vrij geïsoleerd bestaan. Stichting Ganpati Padam Nataykala wil de sociale cohesie tussen Hindoestanen en hun stadgenoten bevorderen door de participatiegraad van de Hindoestanen aan kunst- en cultuur te versterken. Dit is ook het doel van deze multimediale theatervoorstelling. Vrij vertaald betekent de titel: in wat voor maatschappij leven wij!?. Door hierin thema’s aan de orde te laten komen die in de Hindoestaanse sociale omgeving taboe zijn, wil men de verbale weerbaarheid van de Hindoestanen vergroten. Op deze manier biedt de initiatiefnemer Amsterdamse Hindoestanen een positieve en inspirerende vrijetijdsbesteding. Daarnaast bevordert het project ontmoetingen met andere culturen en bevolkingsgroepen door intensieve samenwerkingsverbanden aan te gaan.

www.natak.nl

I Kaisan Aail Jamana!?
Meest gelezen