Het Andere Gedicht

Bijdrage FCP: 12.500 euro

Special Arts Nederland richt zich met haar activiteiten op kunst en handicap. Deze gedichtenwedstrijd is dan ook speciaal opgezet voor mensen met een verstandelijke handicap. Winnende gedichten worden gebundeld en gepresenteerd tijdens een theatermanifestatie. Tijdens deze manifestatie wordt de poëzie voorgedragen en verbeeld voor een breed publiek. Daarnaast krijgen winnaars een workshop aangeboden die taalvorming en taalvaardigheid verder stimuleert. Met dit project leren de deelnemers zich op creatieve wijze te uiten. Bovendien wordt hun werk zichtbaar gemaakt. Zo worden mensen met een verstandelijke handicap gestimuleerd zich talig te ontwikkelen. Uiteindelijk doel van de initiatiefnemers is taalvorming een vast onderdeel te laten worden van het activiteitenaanbod.

www.specialarts.nl

Het Andere Gedicht
Meest gelezen