HERINGEDEELD.GR

Heringedeeld.gr’ is een project van Stichting Het Cultuurhistorisch Document, waarin tien professionele makers, 23 stakeholders en 322 amateurkunstenaars de uitdaging aangaan om aan de hand van kunstparticipatie, historie en cultuur het gemeentelijke herindelingsproces in de provincie Groningen te belichten. ‘Heringedeeld.gr’ start met het ophalen van specifieke verhalen uit alle voormalige Groningse gemeenten. De makers stellen vragen als: wat hebben de slag van ‘90 en eerdere herindelingen ons gebracht? Welke onderwerpen leven er bij de gemeentelijke herindelingen? Hoe zien de bewoners zelf de identiteit van de oude en de nieuwe gemeenten? De antwoorden op de vragen worden vertaald naar het theaterstuk Heringedeeld.gr en de documentaireserie Heringedeeld.gr. De documentaire en het theaterstuk worden geïntegreerd gepresenteerd in de 23 oude Groningse gemeenten en zijn op maat gemaakt voor iedere nieuwe gemeente. In totaal komen er zeven versies van ‘Heringedeel.gr’. Aan iedere versie doen gemiddeld vijftig bewoners van de nieuw gevormde gemeente mee.

Bekijk hier de trailer voor de voorstelling Hieringedeeld.GR.

HERINGEDEELD.GR
Meest gelezen