Grassroots Peacebuilding II

Bijdrage FCP: 60.000 euro

Dit uitwisselingsproject is een samenwerking van werkplaats voor participatie drama Formaat en Combatants for Peace uit Palestina en Israel. Men richt zich hierbij op de ontwikkeling van de nieuwe theatermethodiek Polarised Theatre of the Oppressed. Aan de hand van dit model zet men een stadsatelier op om kwetsbare ouderen en jongeren in Rotterdam met elkaar te verbinden. Centraal hierbij staat de verdere ontwikkeling van de methodische handleiding Briding the Divide, waarin theatermethodieken bouwen aan vaardigheden die ten grondslag liggen aan conflicttransformatie. In Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid maken beide groepen in eerste instantie afzonderlijk kennis met deze methodiek. Daarna worden de groepen samengevoegd en werken zij gezamenlijk aan een forumtheater scène waarin de problematiek van de deelnemers centraal staan. Naar aanleiding hiervan gaan zij de dialoog met elkaar aan.

Grassroots Peacebuilding II
Meest gelezen