FC Thuus

Bijdrage FCP: 15.000 euro

Om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen organiseert voetbalclub FC Twente diverse activiteiten onder de noemer FC Twente scoren in de wijk. Leidraad hierbij is buiten de geijkte paden te gaan. De muziektheatervoorstelling FC Thuus is een vervolg op de voorstelling In Blessuretijd en wordt uitgevoerd door zo’n vijfentwintig amateurspelers die afkomstig zijn uit aandachtwijken in de steden in Twente waar de voorstelling wordt opgevoerd. Onder leiding van professionele theatermakers van amateur cultuurpodium Houtmaat ontplooien de deelnemers hun (verborgen) talenten en worden mensen van verschillende afkomst aan elkaar verbonden. Doel is om een duurzame samenwerking op te zetten, die zich ook na afloop van de voorstelling voortzet. De initiatiefnemers werken daarnaast aan een handleiding om het format over te dragen aan voetbalclubs die zich ook bezighouden met maatschappelijke activiteiten.

www.scorenindewijk.nl

FC Thuus
Meest gelezen