De Parade

De Parade is een project van De Danscompagnie Limburg, Tout Maastricht en andere partners en heeft tot doel de verschillende bevolkingsgroepen in Maastricht met elkaar te verbinden door letterlijk samen in beweging te komen. Onder leiding van professionals wordt er gewerkt aan een productiegroep rond bewegingstheater. Er wordt eerst enkele maanden kennisgemaakt met elkaar en onderzocht wat de deelnemers kunnen en meebrengen aan materiaal. Tijdens vervolg workshoplessen wordt het materiaal gebruikt voor het samenstellen van een productie. Daarna wordt er gezamenlijk gewerkt aan de voorstelling. Tijdens dit traject wordt de kerngroep van 30 personen aangevuld door individuele spelers en groepen, waardoor er in totaal zo’n 65 personen betrokken zijn bij de te spelen voorstellingen. De première is tijdens het festival Musica Sacra Maastricht en de voorstelling eindigt als randprogrammering van festival de Nederlandse Dansdagen.

De Parade
Meest gelezen