De Nachtegaal

Met ‘De Nachtegaal’ wil Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) actieve amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling stimuleren bij jong adolescenten uit Amsterdam Zuidoost, een wijk met een overwegend Caribische identiteit. Hiervoor werkt zij samen met Stichting Neverneverland en het Sandberg Instituut. Het project wordt gerealiseerd in Werkplaats CBK Zuidoost, gelegen binnen de lokale Broedplaats Heesterveld. In De Nachtegaal koppelen CBK Zuidoost en Neverneverland jongeren uit Zuidoost aan jonge professionele kunstenaars. Samen buigen zij zich over de plaatselijke maatschappelijke vraagstukken. Deze onderzoeken en becommentariëren ze op beeldende wijze in werkperiodes van vijf weken. Iedere periode wordt begeleid door steeds een andere gastkunstenaar. Na afronding van het project organiseert CBK Zuidoost een slottentoonstelling.

De Nachtegaal
Meest gelezen