CIRC / US 2013

Bijdrage FCP: 24.950 euro

Het CIRCU /US 2013 is een interdisciplinair project waarin men zich richt op individueel empowerment en community building in Amsterdam Noord. Mensen uit alle lagen van de bevolking worden geworven via culturele instellingen als de Tolhuistuin, de Noorderparkkamer en de muziekschool. In eerste instantie volgen zij het ARTicipation traject, dat bestaat uit workshops en trainingen op het gebied van dans, film, muziek en beeldende kunst. In de workshops leren zij verhalen en ervaringen vertalen naar een theatrale perfomance. Het vaste gezelschap dat hieruit ontstaat komt maandelijks bijeen in de Storytelling Social Club. De eindpresentatie van de workshops resulteert in de CIRC/US show die bestaat uit dans, muziek, circustheater en performances. Deze voorstelling is te zien in bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. De acts zijn ook op een interactieve site te zien, die bezoekers uitnodigt ook filmpjes te maken om zo hun talenten te delen. CIRC / US 2013 laat op deze manier ook mensen die niet snel in aanraking komen met theater actief participeren.

 CIRC / US 2013
Meest gelezen