CAL-XL 2013 en 2014

Bijdrage FCP: 100.000 euro

Op het gebied van community arts zet CAL-XL zich in om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast is CAL-XL het expertisecentrum dat op provinciaal en lokaal niveau meer uitwisseling en samenwerking stimuleert tussen de verschillende partners rond community arts projecten. CAL-XL zorgt hierdoor voor een kwaliteitsimpuls in de community arts. Het Fonds ondersteunt de doorontwikkeling van CAL-XL in 2013 en 2014.

CAL-XL 2013 en 2014
Meest gelezen