Buurtparades

Bijdrage FCP: 24.999 euro

In dit sociaal artistieke participatieproject organiseert stichting Art-Fact, servicepunt voor amateurkunst, zes buurtparades in wijken in Tilburg. Organisaties en bedrijven uit de wijk en individuele buurtbewoners voeren acts en performances op in verschillende disciplines als dans en muziek. Tijdens het werkproces worden zij ondersteund door professionals uit de paradekunst. Om elkaar te inspireren worden deelnemersbijeenkomsten opgezet. Zo kunnen bovendien nieuwe artistieke verbindingen worden aangegaan. De buurtparades maken deel uit van de T-Parade, die om de twee jaar wordt gehouden in Tilburg. Doel van het project is mensen die weinig aan actieve kunstbeoefening doen in aanraking te brengen met verschillende kunstdisciplines en kwalitatieve acts te ontwikkelen. Bovendien wordt de sociale samenhang in de buurt versterkt.

www.art-fact.nl

Buurtparades
Meest gelezen