Broedstraten 2.0

Bijdrage FCP: 70.000 euro

De Broedstraten in Amsterdam-Noord brengen mensen die zelden of nooit in aanraking komen met kunst en cultuur in contact met professionele kunstenaars die werkzaam zijn in deze omgeving. Om de verbindende rol van de Broedstraten te verduurzamen en een blijvende impuls te kunnen geven aan de activering en professionalisering van amateurs werkt men toe naar meer zelfstandigheid van de afzonderlijke Broedstraten. Hiervoor wil men onder andere de amateurs verbinden aan de netwerken van de creatieve professionals en de straten verzelfstandigen door partnerships aan te gaan met buurtverenigingen, scholen en woningcorporaties. Daarnaast maakt men de methodieken overdraagbaar door de methodiekomschrijving verder te ontwikkelen en de best practice uit te werken. Tot slot vindt kennisdeling plaats via een digitaal platform in de vorm van een interactieve website.

Broedstraten 2.0
Meest gelezen