artBRUUT

Dak- en thuislozen met serieus creatief talent beschikken vaak niet over de middelen of het netwerk om hun kunst tentoon te stellen. Hierdoor wordt hun kunst gezien als 'sociale kunst' (of art brut). Stichting 39 stelt zich ten doel deze groep nog onbekende maar getalenteerde kunstenaars de gelegenheid te bieden om zich te ontwikkelen en te professionaliseren en hun werk zichtbaarder te maken in de Amsterdamse kunstwereld.
Met het project artBRUUT stimuleert Stichting 39 samenwerking tussen de doelgroep en gevestigde Amsterdamse kunstenaars. Hiertoe organiseert zij een traject van tien workshops, waarin beiden partijen gelijkwaardig zijn en met dezelfde materialen werken. Centraal hierbij staat de uitwisseling van kennis, inspiratie en creativiteit. Niet als leerling en meester, maar op basis van verschillende ervaringen, ideeën, technieken en leefwerelden. Gezamenlijk werken de deelnemers toe naar een expositie, met nieuw werk van beide groepen.

artBRUUT
Meest gelezen