Art Rules Curaçao 2016

Art Rules Curaçao 2016 is een educatief kunstproject waarbij jongeren van 13 tot 23 jaar de kans krijgen drie zomerse weken lang een workshopprogramma te volgen in verschillende disciplines. Zo wil The Pancake Gallery Foundation gemotiveerde en ambitieuze jongeren op Curaçao een platform bieden om zich artistiek, persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Ook kunnen jongeren specifieke ervaring opdoen, die bijdraagt aan hun portfolio en de stap naar een vervolgstudie of professionele carričre vergemakkelijkt. Internationale kunstenaars en docenten met een academische achtergrond en/of ervaring in het vakgebied leiden de workshops. Zij bieden een specifiek lesprogramma dat inspeelt op de lokale behoefte, kennis en cultuur. De gekozen workshops zijn: theater, dans, creative writing, dj, creative media, music & performance en culinary arts. Het workshopprogramma sluit af met een eindpresentatie. De doelstelling van deze editie is het project uit te breiden en beter te verankeren in de culturele sector van Curaçao.

Art Rules Curaçao 2016
Meest gelezen