Amateurkunst op eigen kracht

Bijdrage FCP: 8.800 euro

De gemeente Steenwijkerland is rijk aan amateurverenigingen. Om te voorkomen dat deze verenigingen langzaamaan verdwijnen in onze veranderende samenleving, hebben zij ondersteuning nodig op het gebied van beleid, communicatie en pr. Scala vormt een ankerpunt voor deze ondersteuning met het Amateurkunst-op-eigen-kracht-programma. In dit programma ontwikkelen tien verenigingen een nieuw vormgevers- en vrijwilligersbeleid, nieuwe projecten en een gedegen pr-plan. In de eerst fase van het programma richt men zich op bestuurlijke vernieuwing, waarin beleids- en communicatieplannen worden gemaakt. Daarna volgt het doelgroepenonderdeel voor onderwijs, talentontwikkeling, senioren en / of samenleving. De eerder geformuleerde doelen worden in deze fase uitgewerkt en concreet gemaakt. Dankzij dit initiatief ontwikkelen de verenigingen een sterke basis en ontstaat een duurzaam netwerk van kunstenaars, verenigingen, maatschappelijk werk en erfgoed.

 Amateurkunst op eigen kracht
Meest gelezen