Akoesticum: Levenslang leren door en met kunst

Bijdrage FCP: 80.000 euro

Akoesticum is een trainingscentrum voor de podiumkunsten in Ede, dat faciliteiten biedt aan podiumkunstgezelschappen om niet alleen te repeteren, maar ook te overnachten. Ook wordt een breed aanbod na- en bijscholing ontwikkeld voor amateurs en professionals op het gebied van muziek, dans en theater. Denk hierbij aan scholing van dirigenten en docenten en theatertrainingen. Daarnaast vindt een eigen programmering plaats met masterclasses voor solos instrumenten, muziekkampen voor kinderen en clinics voor solo instrumenten voor diverse stijlen. Om een adequaat aanbod te kunnen ontwikkelen is een uitgebreid netwerk een vereiste. Er wordt daarom samengewerkt met brancheorganisaties, landelijke koepels, vakopleidingen en particuliere trainers. Met een initiatief als Akoesticum wordt amateurs extra scholing geboden waardoor zij een professionaliseringsslag kunnen maken en bevinden amateurs en professionals zich onder een dak.

www.akoesticum.nl

Akoesticum: Levenslang leren door en met kunst
Meest gelezen