Kunstparticipatie 2013-2016: Over deze subsidie

Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan de versterking van de organisatiestructuur van de amateursector. Samenwerking tussen amateurs en professionals staan hierbij centraal.

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Kunstparticipatie 2016 zijn:

  • 15 januari
  • 15 april
  • 15 september


De allerlaatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de regeling Kunstparticipatie is dus vanaf nu tot 15 september a.s. Op het gebied van de kunstbeoefening in de vrije tijd hebben we de afgelopen vier jaar (2013-2016) veel mooie initiatieven mogelijk kunnen maken. Op 1 januari 2017 begint de volgende beleidsperiode met nieuwe programma’s en subsidiemogelijkheden. In Cultuur maakt iedereen leest u meer over de toekomstplannen van het Fonds.

Let op: de indientermijn sluit altijd klokslag 13.00 uur.

Als u vragen heeft over de subsidie of advies wilt van een van onze adviseurs, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies.

Meer lezen
Kunstparticipatie 2013-2016
Meest gelezen