Kinderen Maken Muziek: Over deze subsidie

Een samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticpatie en het Oranje Fonds met als doel dat kinderen samen een instrument leren bespelen en gezamenlijk muziek maken.  

“Het is voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent in Nederland heel belangrijk dat iedereen al vanaf jonge leeftijd muzieklessen kan volgen. Zo ben ik zelf ook begonnen. Kinderen Maken Muziek biedt kinderen uit heel Nederland de kans zichzelf op dit vlak te ontwikkelen.” Chantal Janzen

Tot nu toe leerden ruim 15.000 kinderen samen musiceren dankzij de 55 projecten die het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie de afgelopen vier jaar ondersteunden. En daar kwanen in 2015 en 2016 weer vele kinderen bij. Op dit moment zijn er 79 Kinderen Maken Muziek iniatieven verspreid over het hele land waar kinderen in groepsverband muziekles krijgen. We laten graag zien welke deelnemers hieraan meedoen. Je vindt op ons online magazine alle projecten op de landkaart. Dit programma ronden we in 2018 af.

 

foto: Ieder Kind een Instrument van Muzieklab Haarlem - foto: Stephanie Driessen

www.kinderenmakenmuziek.nl

 

Meer lezen
Kinderen Maken Muziek
Meest gelezen