Inspiratie

Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten.

U kunt ook inspiratie opdoen door lezing van de publicatie van onderzoeker Gábor Kozijn. Kozijn bracht in opdracht van het Fonds de ervaringen die zijn opgedaan bij acht projecten uit de regeling Immaterieel Erfgoed in kaart. Het resultaat vindt u hier.

Of lees op ons magazine een uitgebreidere beschrijving van enkele inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft gegeven. Voor de regeling Immaterieel Erfgoed gaat het om de volgende projecten:

 

Meest gelezen