VLECHTWERKEN: nieuwe verbindingen voor het Nationaal Vlechtmuseum

Het Nationaal Vlechtmuseum wil in samenwerking met Zeeman & De Regt Onderwijskundigen het vlechtambacht levend houden door nieuwe verbindingen te leggen. Met het project ‘Vlechtwerken’ richt het museum zich op de gemeenschap, toeristen, museumbezoekers, jongeren, young professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook gaat het Vlechtmuseum een internationaal erfgoednetwerk van vlechters en deskundigen opzetten, waarbinnen kennis gedeeld kan worden. Hiermee wil het museum Noordwolde op de kaart zetten als “het vlechtdorp van Nederland” en zo een ambassadeursrol voor het ambacht vervullen. De in 2018 geplande nominatie van Vlechten in Noordwolde voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland maakt hiervan eveneens onderdeel uit. Daarnaast zoekt Vlechtwerken aansluiting bij het gemeentelijke/provinciale project Bestemming Noordwolde dat inzet op de verbetering van de leefomgeving en positie van de bewoners.

VLECHTWERKEN: nieuwe verbindingen voor het Nationaal Vlechtmuseum
Meest gelezen