Vlecht erfgoed Aruba: traditie en vernieuwing

Fundacion Museo Arubano heeft voor dit project de handen ineen geslagen met stichting CRAFT om het ambacht van het (hoeden) vlechten onder de aandacht te brengen onder de inwoners van Aruba. Enerzijds wil men de historische context van het ambacht presenteren. Anderzijds richt men haar pijlen ook op het overdragen van kennis van het ambacht. Om dit te bereiken wordt een expositie opgezet in het Historisch Museum Aruba waarbij publiek tevens workshops kan volgen onder leiding van een meestervlechter. Daarnaast wordt een educatief programma opgezet voor studenten van de Academy of Fine Arts and Design Aruba. Doel is om hen het vlechtwerk op een hedendaagse manier in beschouwing te laten nemen en zo tot nieuwe producten te komen. Tot slot krijgen kinderen tot twaalf jaar een programma aangeboden waarin zij op verkorte wijze een uiteenzetting krijgen van de historische context van het hoedenvlechten en het ambacht zelf leren beoefenen.

 

Vlecht erfgoed Aruba: traditie en vernieuwing
Meest gelezen