Rijk aan Draken

In 2012 is het Draaksteken opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland. Het Draaksteken is een eeuwenoude traditie die tegenwoordig eens in de zeven jaar terugkeert. Tijdens de eerstvolgende editie in 2016 zullen het Limburgs Museum en Stichting Draaksteken Beesel de provincie Limburg tot ‘Rijk aan Draken’ omdopen. Op 23 april is de officiële opening van het Rijk aan Draken alsook de tentoonstelling ‘Draken’ in het Limburgs Museum. Deze evenementen vormen de opmaat naar het Draaksteken in Beesel in augustus. Het Limburgs Museum en Stichting Draaksteken Beesel voorzien samen in een begeleidende randprogrammering. Hierbij zoeken ze samenwerking met de toeristische brancheorganisatie Leisure Port. Doel is bekendheid, diepgang, context en om deze lokale traditie te waarborgen voor de toekomst.

Rijk aan Draken
Meest gelezen