Pone e barí ronka

Bijdrage FCP: 20.500 euro

In pone e barí ronka draait alles om de barí: een authentiek Bonairiaans slaginstrument. Het programma start met workshops voor jongeren uit het praktijkonderwijs en kinderen, die eerder hebben deelgenomen aan een muziekproject van dezelfde initiatiefnemers. Ervaren vakmannen leren de deelnemers het ambacht en brengen ze de ontstaansgeschiedenis bij. Vervolgens ontwikkelen de deelnemers een educatieve tour die het maakproces in kaart brengt en vervaardigen ze barí's als souvenirs voor toeristen. Het project wordt afgesloten met een Dia di Barí en een battle voor deelnemers en bezoekers. Alle bevindingen en ervaringen worden gebundeld in een werkboek. Op deze manier ontstaat tastbaar leermateriaal voor de toekomst. Bovendien maakt het project de jonge generatie enthousiast voor het barí maken, wat het behoud van het ambacht bevorderd.

Pone e barí ronka
Meest gelezen