Passie voor Ambachten, Restauratiefair 2015.

Monumenten vormen een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Behoud en instandhouding van deze monumenten vereist specialistisch vakmanschap. Omdat het restauratieambacht door vergrijzing dreigt te verdwijnen, organiseert stichting Materiaal voor Monumenten in samenwerking met stichting Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel diverse activiteiten om traditionele ambachten, met name bij jongeren, onder de aandacht te brengen. Hoofdactiviteit is de Restauratiefair waar bezoekers in de praktijk kennis kunnen maken met ambachten als glas in lood, houtbewerken, smeden en werken met leem, en vaklieden en monumenteneigenaars kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt een erfgoed educatieproject opgezet voor basisschoolleerlingen dat hen kennis laat maken met verschillende bouwtechnieken. Tot slot organiseert men netwerkbijeenkomsten en een beroepenwedstrijd om meer enthousiasme voor het restauratievak aan te wakkeren.

 

 

Passie voor Ambachten, Restauratiefair 2015.
Meest gelezen