Papierknipkunst, een nieuwe uitdaging voor jong en oud

Om het ambacht van de papierknipkunst leven te houden en nieuwe groepen geïnteresseerden aan te boren heeft de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, in samenwerking met het Museum van Knipkunst en stichting W.TJ Lever dit project op touw gezet. Enerzijds organiseert men demonstraties en tentoonstellingen voor alle leeftijden. Zowel de geschiedenis als de verschillende technieken komen hier aan bod. Anderzijds gaat de initiatiefnemer samenwerkingen aan met culturele instellingen om onderwijspersoneel en artistieke vormgevers het ambacht bij te brengen, zodat zij hun opgedane kennis kunnen opnemen in hun kunstlessen. Tot slot worden lokale knipkringen gestimuleerd zich te presenteren door middel van exposities in buurtcentra en bibliotheken. De nieuwe aanwas die ontstaat, wordt tevens gevraagd een innoverende impuls aan het ambacht te geven.

 

Papierknipkunst, een nieuwe uitdaging voor jong en oud
Meest gelezen