Oud verhaal, nieuwe vertellers

Oud verhaal, nieuwe vertellers richt zich op twee Groningse vertelkringen die zich bezig houden met het vertellen van Groninger Streekverhalen. Deze collectieven hebben te maken met vergrijzing en afnemende ledenaantallen. Daarom heeft stichting Vertellus een plan op poten gezet om de collectieven te begeleiden in het werven van nieuwe vertellers en ontwikkelen van nieuwe verhalen. Nieuwe aanwas krijgt de mogelijkheid een verteltraining te volgen, waarna zij de geleerde vaardigheden direct in praktijk kunnen brengen. Daarnaast krijgen ervaren vertellers trainingen waarin hen nieuwe bewerkingen van streekverhalen worden aangereikt. Bovendien kan deze groep fungeren als mentor voor de nieuwe aanwas. Met dit project wil stichting Vertellus een grotere markt voor vertelkunst opzetten. Door verbindingen aan te gaan met organisatoren van evenementen en musea kan dit immaterieel erfgoed bovendien structureel deel gaan uit maken van het toeristische product van de streek.

 

 

Oud verhaal, nieuwe vertellers
Meest gelezen