Onze spullen 2.0

Bijdrage FCP: 24.999 euro

Ten noordwesten van de stad Groningen ligt het museale landgoed Borg Verhildersum. Op dit landgoed, dat tweeëndertig hectare bestrijkt, bevinden zich behalve de borg onder andere ook een koetshuis, museumboerderij en boomgaarden. De collectie bestaat uit textiel, vee en voorwerpen die stuk voor stuk verbonden zijn met het Groningen van de negentiende eeuw. De bijbehorende verhalen krijgen de aandacht in het  Onze spullen 2.0 project. Via vrijwilligersavonden en een speciale site wordt de lokale bevolking opgeroepen haar herinneringen, ervaringen en anekdotes aan vroeger tijden op papier te zetten. Een selectie van deze verhalen wordt in een reeks workshops omgezet in een artistiek product. Onder leiding van een kunstenaar en een ambachtsman verwerken deelnemers de verhalen tot poëzie, liedteksten, animaties en soundscapes.  Met deze verhalen- en beeldcollectie wordt niet alleen de geschiedenis van het landgoed levend gehouden, maar vindt ook vaardigheids- en kennisoverdracht plaats op het gebied van diverse ambachten. Voor dit project wordt samengewerkt met diverse amateurverenigingen en scholen.

Onze spullen 2.0
Meest gelezen