Midwinterhoorn bouwen voor jongeren

Bijdrage FCP: 17.375 euro

Het midwinterhoornblazen is in het oosten van ons land een lang bestaande traditie. In Overijssel en Gelderland bestaan diverse kleine en grote midwinterhoorngroepen. Het bouwen en bespelen van de houten hoorn is echter een traditioneel volksambacht dat door steeds minder mensen beheerst wordt. Om hier verandering in te brengen heeft de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen samen met stichting Midwinterhoornblazen Twente het betrekken van de jeugd tot speerpunt gemaakt. Voor dit project wordt een interactief lesboek ontwikkeld waarmee scholen en buitenschoolse opvang de mogelijkheid krijgen om midwinterhoorns te bouwen onder leiding van een ervaren bouwer. Daarnaast ontwikkelen de initiatiefnemers in samenwerking met het lager en middelbaar beroepsonderwijs leskisten voor het basis- en voortgezet onderwijs en een bijbehorende dvd. Zo wordt de jeugd gestimuleerd actief met deze traditie aan de slag te gaan.

Midwinterhoorn bouwen voor jongeren
Meest gelezen