Matmatic

Bijdrage FCP: 20.800 euro

Al in het oude Egypte werd riet en rotan voor zittingen en manden toegepast. Pas in de 17e eeuw verscheen rotan voor het eerst op het Europese toneel. Eén van de bekendste toepassingen is Chair number 14. Nog steeds kennen mensen de rotan meubelen, veelal vanuit het meubilair van opa en oma. In Nederland is er geen opleiding meer voor de kunst van het rotan matten en er zijn nog maar 5 officiële ambachtslui actief. De oude, kunstzinnige handwerktechniek van matten is aan het verdwijnen. Daarom gaan de ontwerpers aan de slag met het creëren van een moderne verwerking en verschijningsvorm van het rotan. Samet met ambachtelijke stoelenmatters en technische wetenschappers van de TU delft wordt gewerkt aan een modern meubel. Een product waarin rotan op een nieuwe manier wordt toegepast en wat de aandacht vestigt op het ambacht van het matten.

Matmatic
Meest gelezen