Making and Metal

Via het project ‘Making and Metal’ maken jonge ontwerpers kennis met specialisten in smeden, gieten, mallen maken in combinatie met 3D printtechnieken, emailleren en ciseleren. Stichting From Craft to Art wil zo de ambachtelijke expertise vergroten en contacten leggen tussen ontwerpers, metaalambachtslieden, bedrijven en vakverenigingen in de sector. Het project, dat loopt van 1 januari 2017 tot en met 1 december 2018, vloeit voort uit het project ‘Urban Crafters’ van Crafts Council Nederland. Met ‘Making and Metal’ wil de stichting verder gaan in de kennisuitwisseling tussen meesterambachtslieden en leerlingen. Door de link te leggen tussen de generaties en ze vanuit hun expertise met elkaar te verbinden wordt een basis gelegd waarop het creatieve ambacht levensvatbaar is.

Making and Metal
Meest gelezen