Leve de Folklore!

Folklore - en volksdansgroepen laten zien dat tradities in de vorm van dans, muziek en kostuums een levend erfgoed is. Het is daarom van belang dat kennis en kunde van de huidige beoefenaars doorgegeven wordt aan volgende generaties en zo voor de toekomst behouden blijft.

De Stichting Platform Nederlandse Folklore organiseert een eendaags evenement (op 19 november 2017 in het ICOONtheater Amersfoort) met optredens van groepen die van deskundigen belangrijke adviezen krijgen voor vernieuwing/verjonging. Tevens gaan inspirerende coaches via specifieke workshops zowel oudere als jongere folkloredansers in gezamenlijkheid helpen van elkaar te leren. Tot slot is er een dansbal. De totale manifestatie is ook toegankelijk voor bezoekers, die kunnen deelnemen aan de workshops en dansbal en kunnen kijken naar de optredende groepen.

Leve de Folklore!
Meest gelezen