Kolenbranden & Metaal bewerken

Bijdrage FCP: 24.999 euro

Met de komst van de steenkool verloor houtskool zijn industriële betekenis. Sindsdien is het ambacht vrijwel onzichtbaar geworden, terwijl veel andere ambachten nooit tot ontwikkeling hadden kunnen komen zonder het ambacht van het kolenbranden. Bovendien heeft het kolenbranden veel raakvlakken met de hedendaagse industrie. Daarom willen de initiatiefnemers van dit project het kolenbranden, en gerelateerde ambachten als ijzersmeden en brons- en tin gieten, onder een brede doelgroep onder de aandacht brengen met diverse activiteiten. Zo zet men een Nederlandse vereniging voor kolenbranders op waar deelnemers worden opgeleid tot gediplomeerd ambachtsman. Daarnaast kunnen scholieren uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs kennis maken met het ambacht op het gebied van geschiedenis, archeologie en techniek door onder andere op het terrein van het Archeon zelf houtskool te vervaardigen.

Kolenbranden & Metaal bewerken
Meest gelezen