Heggenvlechten oud ambacht met een nieuwe toekomst

Het heggenvlechten is in 2015 tot cultureel erfgoed uitgeroepen. Door de stormachtige ontwikkeling van de landbouw was het ambacht praktisch verdwenen. Momenteel vindt een kentering plaats. De maatschappij vraagt aandacht voor duurzamer grondgebruik en lokale, kleinschalige productie. Het heggenvlechten biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden in landschapsontwikkeling, waardoor dit erfgoed een toekomst heeft.
De Stichting Heg & Landschap wil met dit project de basis van het ambacht versterken. Immers, geen toekomst zonder goede ambachtslieden. Nieuwe aanwas en een goede opleiding zijn belangrijk. Via vrijwilligers kan het heggenvlechten bij een breder publiek onder de aandacht komen. Speciale doelgroepen zoals landschapsarchitecten, beleidsmakers en bestuurders benadert de stichting apart. In aansluiting op een groot congres over duurzame landbouw betrekt de stichting deze doelgroepen bij het heggenvlechten. Nieuwe landbouwkundige toepassingen van gevlochten heggen worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Heggenvlechten oud ambacht met een nieuwe toekomst
Meest gelezen