Handwerken 7.0

Stoppen, merklappen borduren en Zaans stikwerk zijn traditionele handwerktechnieken die nog maar op kleine schaal beoefend worden en waarvan specifieke kennis en vaardigheden verloren dreigen te gaan. Om dit niet te laten gebeuren wil de Vereniging van Vrouwen van Nu met dit project haar kennis en vaardigheden overdragen op jongere handwerksters. Om dit te bereiken worden de leden uitgedaagd nieuwe producten te ontwikkelen die beter aansluiten op de wensen en behoeften van de handwerkliefhebbers van nu. Hiervoor worden samenwerkingen opgezet met studenten, musea en kunstenaars. Op basis van de nieuwe producten wordt les- en presentatiemateriaal ontwikkeld dat kan worden gebruikt bij workshops en cursussen, die te volgen zijn bij het Vrouwen van Nu College.

 

Handwerken 7.0
Meest gelezen